Opleidingscentrum Sport en Bewegen Tilburg

WIE ZIJN WIJ

In het Opleidingscentrum Sport en Bewegen Tilburg werken samen:

  •  ROC Tilburg, School voor Sport en Bewegen
  •  Gemeente Tilburg

Het Opleidingscentrum Sport en Bewegen Tilburg is ontstaan uit een samenwerking tussen het ROC Tilburg, School voor Sport en Bewegen en de Gemeente Tilburg. De dagelijkse coördinatie van het opleidingscentrum ligt in de handen van een accountmanager, administratief ondersteund door het NCVB Bedrijfsopleidingen. Supervisie vindt plaats door een stuurgroep, waarin vertegenwoordigers van het ROC en de gemeente Tilburg vertegenwoordigd zijn.  

WAT DOEN WIJ

Wij willen sportverenigingen in Tilburg en omgeving helpen bij hun behoefte aan goed opgeleid professioneel sportkader. Dat doen we door een breed aanbod van sportkaderopleidingen.

 VOOR WIE ZIJN DE CURSUSSEN

De sportkaderopleidingen zijn bestemd voor:

  • Trainers en overige kaderleden
  • Studenten van de School voor Sport en Bewegen van ROC Tilburg

Tilburgse verenigingen kunnen hiervoor een subsidie krijgen. Zie subsidiemogelijkheden[ 

SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN

Sportverenigingen binnen de gemeente Tilburg kunnen een vergoeding krijgen voor het opleiden van trainers/docenten. Voor meer informatie kunt u kijken op de subsidiewijzer van de gemeente Tilburg. Voor vragen kunt u mailen naar subsidies@tilburg.nl

GEMEENTE TILBURG

De Gemeente Tilburg is gebaat bij sterke sportverenigingen. Sterke sportverenigingen zorgen er immers voor dat inwoners voldoende mogelijkheden hebben om op een verantwoorde wijze te sporten. De Gemeente Tilburg onderschrijft daarom de meerwaarde van het Opleidingscentrum Sport en Bewegen Tilburg. De Gemeente ondersteunt dit centrum door personele inzet en advies. Voor meer informatie over het sport- en beweegaanbod in de gemeente Tilburg kunt u terecht op www.sportintilburg.nl.

VERENIGINGEN

De sportverenigingen in de gemeente Tilburg nemen een belangrijke plaats in binnen het Opleidingscentrum Sport en Bewegen Tilburg. Zij leveren een groot deel van de cursisten én zijn voor die cursisten leervereniging voor het uitvoeren van praktijkopdrachten.

ROC TILBURG

ROC Tilburg is dé onderwijsinstelling voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in de regio Midden-Brabant. ROC Tilburg is verdeeld in meerdere scholen. Eén van die scholen is de School voor Sport en Bewegen met de opleidingen

  • Sport- en Bewegingscoördinator
  • Sport- en Bewegingsleider
  • Sport- en bewegingsbegeleider

Voor meer informatie: www.roctilburg.nl/sportenbewegen