Gymnastiek leider 3In het kort

Studiedoel zelfstandig trainingen geven

Toelating min. 16 jaar

Studieduur 55 uren, verdeeld over 10 cursusmomenten plus stageopdrachten

Lesgeld € 925,50 incl. studiemateriaal

Startdatum 19 januari 2020

Cursusdagen 19, januari, 26 januari, 2 februari, 16 februari, 8 maart, 29 maart, 5 april, 19 april, 3 mei, 24 mei

Cursustijden van 10.00 - 14.00 uur

Einddatum 31 mei 2020

In het huidige schooljaar (2020-2021) worden geen opleidingen georganiseerd.