Basis Looptrainer 3

Wat doe je? Ben je Basis Looptrainer 3, dan kun je zelfstandig trainingen geven aan een groep atleten (pupillen, junioren of senioren). Ook maak je trainingen op basis van een voorgeschreven jaarplan. Je hebt kennis van de loopsport en –technieken.

Wat leer je? De opleiding bestaat uit vijf workshops van 5 uur. Daarnaast voer je praktijkopdrachten uit: je geeft trainingen en reflecteert daarop. De voortgang en uitkomsten van deze opdrachten leg je vast in een persoonlijke portfolio. Je praktijkbegeleider begeleidt je hierbij. Aan het eind van de opleiding krijg je een praktijkexamen, waarin je een Proeve van Bekwaamheid aflegt: je geeft een training. Haal je hiervoor een voldoende, dan krijg jet het diploma Basis Looptrainer 3.

Wat heb je nodig? Je kunt deze opleiding volgen als een praktijkbegeleider jou kan begeleiden. Verder zijn er geen instroomeisen. Wel adviseert de Atletiekunie dat je:
• minimaal 18 jaar bent
• 1 keer per wek een training (of deel daarvan) kunt verzorgen
• verantwoordelijkheidsgevoel hebt
• zelfstandig kunt werken
• dat je de Nederlandse taal voldoende beheerst

Meer leren? Wil je meer prestatiegericht aan de slag? Dan kun je de opleiding Prestatie Looptrainer 4 gaan volgen.

Kosten € 465,00 (ledentarief) € 697,50 (niet-leden tarief).

Meer weten en/of aanmelden? Wil je meer weten of je aanmelden? Neem dan contact op met de kaderontwikkelingafdeling van de Atletiekunie. T 026-4834800


In het kort

Studiedoel zelfstandig trainingen geven

Toelating min. 18 jaar (voorkeur)

Studieduur 6 maanden

Lesgeld € 465 incl. studiemateriaal

Diploma Portfolio en praktijkexamen