Senioren Beweegcoordinator

Wat doe je? Als Beweegcoördinator voer je het beleid van het management uit m.b.t. bewegen voor alle bewoners van de woonzorginstelling of aanleunwoningen. Je organiseert, stimuleert en implementeert hier het beweegaanbod aan de hand van de 7 bouwstenen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ ).Gezondheid en welzijn van de cliënt is het aandachtsgebied, want bewegen geeft gezondheidswinst, zowel fysiek als mentaal.Het wordt steeds belangrijker dat instellingen het belang zien van beweegstimulering en bewegen binnen de organisatie een plaats geven, het liefst dagelijks.

Wat leer je?
Op het programma staat:
-  Zicht krijgen op het beweegbeleid van de instelling en omgeving.
-  Kennis hebben van de bouwstenen beweegstimulering en kunnen beschrijven hoe deze vorm hebben gekregen binnen de eigen instelling.
-  Kansen zien en benutten om ouderen meer te activeren (volgens de norm gezond bewegen voor kwetsbare ouderen).
-  Ouderen betrekken bij de plannen en aansluiten bij hun wensen en behoeften.
-  Samenwerken met andere disciplines binnen de eigen instelling voor het realiseren van de plannen.
-  Kennis hebben van de landelijke Best Practices en hierdoor laten inspireren voor het eigen plan.
- Plannen kunnen ontwerpen, voorbereiden en uitvoeren.
-  Draagvlak kunnen creëren voor  plannen en collega’s en/of anderen kunnen informeren.
-  Weten hoe plannen te promoten en hoe deelnemers te kunnen werven.
- Voorbereiden en verzorgen van een informatie/ scholingsaanbod voor vrijwilligers

Toetsing en beoordeling
De eindopdracht: opzetten en uitvoeren van een interventie en het verzorgen van een informatie/ scholingsavond voor vrijwilligers
De resultaten van het proces worden onderbouwd en geevalueerd. 

Toelatingsvoorwaarden
- Denkniveau niveau 4
- Diploma fysiotherapie
- Sport en Beweegleider Senioren
- MVBO
- Senioren Beweegbegeleider


In het kort

 

Deze opleiding wordt niet meer aangeboden door het opleidingscentrum. 

Kopieer de link om naar de site van SSNB academy doorgestuurd te worden. Zij bieden wel een opleiding aan.

www.ssnb.nl/academy