Senioren Beweegbegeleider

Wat doe je? Als Senioren Beweegbegeleider (SBB) heb je zorg en belangstelling voor de kwetsbare ouderen.Je wilt op een verantwoorde, op de doelgroep afgestemde wijze, beweeglessen aan groepen en beweegbegeleiding aan de individuele bewoner geven.Het doel hiervan is allereerst het vergroten van de zelfredzaamheid en de gezondheid van de senioren. Daarnaast zorgen jouw beweeglessen voor meer sociale contacten. Dit heeft een positieve invloed op de kwaliteit van leven, fysiek én mentaal

Wat leer je?
Beroepstaak 1: Lesgeven aan de groep
-
plaatsbepaling SBB: recreatief, preventief, functioneel, curatief, therapeutisch
- Didactiek methodiek van het lesgeven, het waarom en hoe van het lesgeven gericht      op algemeen dagelijkse levensverrichtingen (ADL)
- Lichamelijke aspecten en gezondheid (80+)
- Psychologie
- Bewegen en muziek
- Spel in de beweegles
- Opdrachten
Beroepstaak 2: Lesgeven/begeleiden speciaal
- Bewegen met aandoeningen
- Valpreventie,
- Dementie,
- Bewegen en muziek, muziekanalyse, choreografie
- Bewegen in de  beweegtuin
- Bewegen aan tafel
- Opdrachten

BPV (stage)
Lintstage van 2 uur per week (20 weken)

Toetsing en beoordeling
Schriftelijk: theorie over de gezondheid en psychologie bij kwetsbare ouderen
Schriftelijk: didactiek-methodiek: maken van een product

Toelatingsvoorwaarden
- Sociaal pedagogisch werker niveau 3
- Medewerker maatschappelijke zorg, niveau 3
- Sociaal werker niveau 4
- Verzorgende-IG, niveau 3
- Sport en Bewegen, richting Zorg, gedrag en veiligheid
- Sport en Beweegleider senioren/MBVO

Wanneer?
De opleiding omvat 20 lesavonden van 3 uur. 


In het kort

Doel Opleiding Senioren Beweegbegeleider (SBB)

Eerste lesdag 24 oktober 2018

Tijd woensdag 18.00 - 21.30u

De opleiding omvat 20 lesavonden van 3 uur

 

Kosten 995 euro

Inschrijven kan tot : 3 oktober 2018

 

Bij voldoende aanmeldingen gaat de opleiding van start.  

Voor (extra) informatie kun je contact opnemen met Helmi van der Loo

mail@helmivanderloo.nl