Beweegleider senioren

Sportleider Senioren is de nieuwe naam voor de opleiding Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO).
Beweegleider Senioren was ooit de specialisatie intra-muraal.
Beide opleidingen worden gezamenlijk aangeboden:
- een basisdeel
- twee keuzedelen (sportleider senioren en/ of beweegleider senioren)

ROC Tilburg heeft beide opleidingen zó ingericht en in het lesprogramma uitgewerkt dat je het basisdeel en beide keuzedelen kunt doen in één studiejaar.
Je kunt ook voor één opleiding kiezen.

Wat doe je?
Als beweegleider Senioren is je aandacht gericht op de kwetsbare oudere in de thuissituatie of binnen de zorg/verpleeginstelling. Je geeft op de doelgroep afgestemde wijze beweegactiviteiten aan groepen en beweegbegeleiding aan individuele cliënten.
Doel is het behoud en/ of vergroten van zelfredzaamheid en gezondheid en het bevorderen van sociale contacten opdat de kwaliteit van leven zowel fysiek als mentaal positief wordt beïnvloed.

Wat leer je?
Basisdeel: wordt door de cursisten van beide opleidingen gevolgd:
- Introductie
- Gezondheidskundige aspecten
- Psycho
- Sociale aspecten
- Omgaan met groepen, weerbaarheid en PR en communicatie
- Theorie van de didactiek (voorbereiden, uitvoeren en evalueren van lessen)
- Praktijk methodiek 75+
- Bewegen & muziek
- Coachen
- GALM test (Theorie en afnemen test)
- Eindopdracht

Het keuzedeel opleiding Beweegleider Senioren bestaat uit:
- Aandoeningen
- Dementie (Theorie en praktijk)
- Valpreventie (Theorie en praktijk)
- Vitaliteitstest ((Theorie en afnemen check)

In de praktijklessen methodiek didactiek leer je aanbieden van beweegactiviteiten. Het btreft oefeningen, spel en bewegen op muziek, waarbij de oefenstof is gericht op behoud van de algemeen dagelijkse levensverrichtingen (ADL) ,

BPV (stage)
Je zoekt In overleg met de stagecoördinator naar een geschikt stageadres
20 tot 30 uur stage bij  kwetsbare ouderen

Toetsing en beoordeling
Schriftelijk: theorie middels toetsen en werkstuk
Stage: middels een portfolio. Het portfolio bevat alle voorbereidingen van lessen, beweegactiviteiten, evaluaties en reflecties evenals de beoordeling van je stagebegeleider
Praktijk: les/ activiteit; beoordeling door een docent op de stageplaats

Studiebelasting
De studiebelasting omvat ongeveer 240 uur, afhankelijk van je instroomniveau.

Toelatingsvoorwaarden
- Fysiotherapie
- Activiteitenbegeleiding (AB)
- Sociaal Pedagogisch Werk SPW
- Maatschappelijke zorg (MZ)
- Verzorger IG
- Sport & Bewegen, profiel gezondheid en Zorg.
- Sportleider Senioren /MBvO

Wanneer?
De opleiding omvat 28 lesavonden van 18.00 uur - 21.30 uur.


In het kort

Deze opleiding wordt niet meer aangeboden door het opleidingscentrum. 

Kopieer de link om naar de site van SSNB academy doorgestuurd te worden. Zij bieden wel een opleiding aan.

www.ssnb.nl/academy