Sportleider Senioren

Sportleider Senioren is de nieuwe naam voor de opleiding Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO).
Beweegleider Senioren was ooit de specialisatie intra-muraal.
Beide opleidingen worden gezamenlijk aangeboden:
- een basisdeel
- twee keuzedelen (sportleider senioren en/ of beweegleider senioren)

ROC Tilburg heeft beide opleidingen zó ingericht en in het lesprogramma uitgewerkt dat je het basisdeel en beide keuzedelen kunt doen in één studiejaar.
Je kunt ook voor één opleiding kiezen.

Wat doe je?  Ben jij Sportleider Senioren, dan geef je les aan ouderen vanaf ongeveer 55 jaar. Je geeft gymnastiek, sport en spel. Je kunt aan de slag bij bijvoorbeeld commerciële bedrijven, sport- en ouderenorganisaties, verenigingen.

Doel is het bevorderen van een motorisch actief leven opdat de deelnemers zo lang mogelijk zelfstandig kunnen functioneren.

Wat leer je?  
De inhoud van het basisdeel is als volgt: 
- Introductie
- Gezondheidskundige aspecten
- Psycho - Sociale aspecten
- Omgaan met groepen, weerbaarheid en PR en communicatie
- Theorie van de didactiek (voorbereiden, uitvoeren en evalueren van lessen)
- Praktijk methodiek 75+
- Bewegen & muziek
- Coachen
- GALM test (Theorie en afnemen test)
- Eindopdracht

Het keuzedeel opleiding Sportleider Senioren bestaat uit:
- Praktijk methodiek 55+. (methodiek didactiek lesgeven op gebied van gymnastiek, spel en bewegen op muziek.

Wat heb je nodig? 
- HBO of MBO Sport en Bewegen
- Fysiotherapie
- Activiteitenbegeleiding(AB)  of Sociaal Pedagogisch Werk(SPH)  met ervaring  sportief bewegen met groepen
- Bond(en) erkende opleidingen  sportleider/trainer
- Studenten 2de, 3de of 4de leerjaar MBO en HBO Sport en Bewegen.

Belangrijk is dat je affiniteit hebt met senioren en zelf actief bent op het gebied van sport & bewegen. Een intakegesprek kan je duidelijk maken of je aan de instapeisen voldoet.
Een geldig EHBO/MFA certificaat met AED is een vereiste. ROC Tilburg kan hiervoor bij voldoende belangstelling een scholing organiseren. Dit valt buiten de opleiding.

Toetsing en beoordeling
Schriftelijk: theorie middels toetsen en werkstuk
Stage: middels een portfolio Het portfolio bevat allen voorbereidingen van lessen of beweegactiviteiten, evaluaties en reflecties evenals de beoordeling van je stagebegeleider
Praktijk: les/ activiteit beoordeling door een docent op de stageplaats

BPV (stage)
Je zoekt In overleg met de stagecoördinator naar een geschikt stageadres.
20 uur stage bij 55+
20 uur stage bij 75+


In het kort

Deze opleiding wordt niet meer aangeboden door het opleidingscentrum. 

Kopieer de link om naar de site van SSNB academy doorgestuurd te worden. Zij bieden wel een opleiding aan.

www.ssnb.nl/academy