Sport en beweegleider senioren - Gymnastiek - Sport -Spel -Niveau 3

Wat doe je?  Ben jij Sport- en Beweegleider senioren, dan geef je les aan ouderen vanaf 50 jaar. Je geeft gymnastiek, sport en spel. Je kunt aan de slag bij commerciële bedrijven, sport- en ouderen organisaties, verenigingen en verzorgingshuizen.

Wat leer je?  Je krijgt les in:
- positionering Sport en Bewegen 50+
- omgaan met groepen
- communicatie en PR
- psychosociale aspecten van het ouder worden
- lichamelijke en gezondheidskundige aspecten van het ouder worden
- didactiek en methodiek theorie en praktijk

Tijdens de praktijklessen leer je de methodiek/didactiek van het lesgeven aan ouderen. Je leert lessen voorbereiden, uitvoeren en evalueren. Het betreft lessen gymnastiek, spel, bewegen op muziek.

De studiebelasting omvat ongeveer 200 uur, afhankelijk van je instroomniveau.

Wat heb je nodig?  Je kunt deze opleiding volgen als je:
- afgestudeerd bent HBO of MBO Sport en Bewegen
- een fysiotherapeut bent met ervaring in groepen
- als je een activiteitenbegeleider of sociaal werker bent en je hebt al ervaring met sportief bewegen in groepen
- een door de bond(en) erkende gediplomeerde sportleider/trainer bent op niveau 3
- in het 2de, 3de of 4de leerjaar zit van de FSH of van de opleiding Sport en Bewegen.

Daarnaast heb je affiniteit met de doelgroep senioren en je bent zelf actief op het gebied van sport en bewegen met een redelijk vaardigheidsniveau. De opleiding nodigt je eventueel uit voor een vaardigheidstoets en/of intakegesprek als niet helemaal duidelijk is of je aan de instapeisen voldoet. Vóórdat je het diploma krijgt, moet je in het bezit zijn van een geldig EHBO/MFA en AED certificaat. Je moet dit kunnen aantonen. ROC Tilburg kan hiervoor bij voldoende belangstelling een scholing organiseren. Dit valt buiten de cursus.

Toetsing en beoordeling

De theorie sluit je af met schriftelijke toetsen en een werkstuk, die je met een voldoende moet afsluiten.
Aan het einde van de stageperiode lever je het portfolio in met alle lesvoorbereidingen, evaluaties en reflecties evenals de beoordeling van je stagebegeleider. Een docent van de opleiding beoordeelt  een door jou gegeven les op je stageplaats.


BPV (stage)

Je gaat in tweetallen stage lopen bij de doelgroepen 55+ en 75+. Je stagebegeleider is de sport- en beweegleider van de groep waaraan je les geeft. Je zoekt samen met de stagecoördinator van de opleiding een stageadres.

Kosten € 1.250.-


In het kort

Doel Opleiding Sport en Beweegleider Senioren 50+/70+

Eerste lesdag 24 oktober 2018

Tijd woensdag 18.00 - 21.30u

De opleiding omvat 30 lesavonden van 3 uur.  

Kosten 1.250 euro

Inschrijven kan tot : 3 oktober 2018

Bij voldoende aanmeldingen gaat de opleiding van start.

Voor (extra) informatie kun je contact opnemen met Helmi van der Loo

mail@helmivanderloo.nl