Tennisleraar KSS niv.3

Wat doe je? Ben je tennisleraar, dan geef je les aan spelers van alle leeftijden van niveau 9 tot en met 6, je begeleidt/ coacht bij wedstrijden, e werkt samen met vrijwilligers, je organiseert activiteiten en je kunt voortgangsrapportages over tennissers maken.

Wat leer je? Tijdens de opleiding komen alle vaardigheden aan de orde die je nodig hebt om een goede tennisleraar te zijn. Het leertraject en de toetsen zijn uitgewerkt volgens de richtlijnen van het Ministerie van VWS en het NOC*NSF.
Je krijgt gedurende de opleiding voorwaardelijke theorietoetsen voor de onderdelen
- Algemene Theorie & Sportgezondheidsleer
- Didactiek/Psychologie
- Techniek/Tactiek/Methodiek
Als je een voldoende voor deze toetsen hebt gehaald, kun je starten met het afleggen van 4 Proeven van Bekwaamheid (PVB’s). Je laat in de praktijk zien dat je tennistrainingen en lessen kunt geven. Ook lever je een portfolio in. Dit is een map met daarin een uitwerking van opdrachten. De opleiding bestaat uit 30 bijeenkomsten: 24 bijeenkomsten van 8 uur in de winterperiode en 6 bijeenkomsten van 4 uur in de zomer.

Wat heb je nodig? Je kunt deze opleiding volgen als je:
- in het bezit bent van een diploma vmbo (T of G)(MAVO 4) of een diploma dat daaraan gelijkwaardig is
- 18 jaar bent of 18 jaar wordt in het jaar dat je met de opleiding start
- een goede aanspeelvaardigheid hebt en als je tactische situaties met basisslagen kunt spelen
- beschikt over technisch geschikte demonstraties van de basisslagen. (De realiteit leert ons, dat spelers met speelsterkte 7 t/m 9 zelden met goed gevolg de test afleggen. Het is echter mogelijk dat door het niet deelnemen aan competities en toernooien iemand in principe een hogere speelsterkte heeft dan op het spelerspasje staat vermeld. Op basis hiervan sluiten wij spelers met een speelsterkte van 7 t/m 9 niet uit van deelname aan de test.)
- in het bezit zijn van, dan wel kunnen beschikken over een PC vanwege de Elektronische Leer Omgeving (ELO)
- in het bezit bent van een diploma Reanimatie en/of AED van bijvoorbeeld de Nederlandse Hartstichting (tegen betaling is het mogelijk deel te nemen aan een MFA cursus)


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Kosten Het lesgeld is € 2.750,00. Dit bedrag is inclusief boeken, gebruik elo en de kosten voor de 1e mogelijkheid van de voorwaardelijke toetsen. Voor een uitgestelde dan wel herkansing van de voorwaardelijke toets wordt € 34,00 gerekend.

Voor de 3 Proeven Van Bekwaamheid (PVB) dient men in één keer € 275,00 te betalen, te weten: PVB 3.1 Klassikaal Lesgeven € 80,--, PVB 3.1 (& 3.5) Individueel Lesgeven € 120,--, PVB 3.3 & 3.4 samen € 75,--.
Voor een eventuele herkansing van een Proeve van Bekwaamheid betaalt men het daarvoor verschuldigde bedrag.

De opleiding start 27 augustus 2018


In het kort

Studiedoel zelfstandig trainingen geven

Toelating min. 18 jaar

Studieduur 30 lesdagen

Kosten intake  35 

Kosten opleiding € 2.750,- 

Diploma Middels 4 Proeven Van Bekwaamheid (PVB), te weten:
KSS 3.1: geven van trainingen/lessen (praktijk en portfolio);
KSS 3.3: organiseren van activiteiten (portfolio) in combinatie met 3.4,
KSS 3.4: aansturen van sportkader (portfolio) in combinatie met 3.3

Opleidingsdag Onbekend

Opleiding In het huidige schooljaar (2020-2021) worden geen opleidingen georganiseerd. 

Opleidingsplaats 
Onbekend

Datum intake