Basketbaltrainer 3

Wat doe je? Als Basketbaltrainer 3 (BT3) coach en train je teams. Ook organiseer je activiteiten en je begeleidt verenigingstrainers.

Wat leer je? De opleiding kent 10 workshops van 3½ uur:
1. sportgezondheidsleer en conditieleer (praktijk)
2. sportgezondheidsleer en conditieleer (praktijk)
3. les- en leidinggeven / conflicthantering, enz. (praktijk)
4. leertheorieën en begeleidingsopvattingen (theorie)
5. verdieping van de fundamentals (praktijk)
6. offense (praktijk)
7. defense (praktijk)
8. specifieke basketbal items (praktijk)
9. coaching, sportpsychologie, mentale training (theorie)
Na de 2de en 9de workshop krijg je een intervisiebijeenkomst van 4 uur. Deze workshops bereid je voor door zelfstudie. Daarnaast werk je ook alle (les)opdrachten uit. Het examen bestaat uit een Proeve van Bekwaamheid. Voorafgaand aan de workshops krijg je een uitnodiging voor een informatie-bijeenkomst van 4 uur. Lesmateriaal dat je tijdens de opleiding gebruikt:
• TA-cursusboek
• Spelregelboekje
• workshop-document Deze materialen zijn op de site van BNN te downloaden.

Wat heb je nodig? Je kunt deze opleiding volgen als je • lid bent van de NBB • 16 jaar bent of ouder • een praktijkbegeleider hebt, die jou ondersteunt bij het uitwerken van je opdrachten • de informatiebijeenkomst hebt bijgewoond, voorafgaand aan de workshop Als je al een diploma van een sportopleiding op zak hebt, zoals een diploma Sport en Bewegen of ALO, kun je vrijstellingen krijgen voor workshops.

Kosten De opleiding kost € 650,00 en de Proeve van Bekwaamheid €225,00.


In het kort

Studiedoel coachen en trainen teams

Toelating min. 16 jaar

Studieduur 10 workshops van 3,5 uur

Lesgeld € 650 incl. studiemateriaal

PVB € 225