Volleybaltrainer 2

Info: Het opleidingscentrum biedt deze opleiding op dit moment niet aan. Hiervoor verwijzen wij je door naar opleidingsdocent Patrick Collaris. www.abilityquest.nl           


Wat doe je? Als Volleybaltrainer 2 werk je in de breedtesport binnen verenigingsverband. Je geeft trainingen, begeleidt wedstrijden en je assisteert bij (sport)activiteiten.

Wat leer je? Je leert trainingen geven en wedstrijden begeleiden van jeugd, senioren en recreanten tot en met de 2e klasse van de regio. De inhoud van de VT2 is gericht op het Meerjaren Opleidingsbeleid Volleybal (MOV) van de Nevobo. De fasen hierbinnen staan centraal. De inhoud kunnen we dan richten op verscheidene groepen volleyballers (CMV, jeugd, Senioren) De opleiding bestaat uit 5 bijeenkomsten van 3 uur, ongeveer 1 per 3 a 4 weken. Om de opleiding af te ronden moet je 3 Proeven van Bekwaamheid (PvB’s) met goed resultaat afleggen. Als je gehaald hebt, ontvang je het diploma en de licentie VT2. Wanneer je in het bezit bent van een ander niveau 2 diploma, dan krijg je op basis van Eerder Verworven Kwalificaties (EVK) vrijstelling voor de PvB ‘Assisteren bij een activiteit’.

Wat heb je nodig? Je kunt deze opleiding volgen als je
• lid bent van de Nederlandse Volleybal Bond.
• 15 jaar of ouder bent
• een geschikte groep hebt die je kunt trainen

Kosten De kosten zijn €290,00. Dit is exclusief het examengeld en exclusief de kosten voor het boek Volleybal aan de basis (€23,00). Als je je diploma haalt binnen de in de inschrijfvoorwaarden gestelde termijn, hoef je de kosten voor het examen (de Proeven van Bekwaamheid) niet te betalen.

Voor aanvullende informatie kun je kijken op www.volleybal.nl


In het kort

Studiedoel training geven niveau 2

Toelating min. 15 jaar, lid van nevobo en beschikken over een trainingsgroep

Studieduur 3 a 4 maanden

Lesgeld € 350 

Diploma 3PVB's voldoende