Gymnastiek Assistent Leider 2

Wat kun je met deze opleiding?
Als Gymnastiek Assistent Leider 2 kun je een gymnastiek- of turndocent assisteren tijdens de les. Als je zelfstandig les wilt gaan geven binnen een gymnastiek- of turnvereniging, kan deze opleiding een mooie start zijn om dat te bereiken.

Hoe ziet de opleiding eruit?
• Je volgt instructiedagen en krijgt hierbij ook theorie
• Je voert praktijkopdrachten uit bij een vereniging.
Je krijgt 36 uur instructie, verdeeld over 9 dagen. De opleiding duurt in totaal ongeveer 3 maanden. Je leert wat er van je verwacht wordt als Gymnastiek Assistent Leider 2. Je krijgt algemene theorie én een toets daarover op de 4de en 8ste instructiedag. Je leert lesgeven aan de hand van lesopdrachten. Op de 5de en 9de instructiedag staat het lesgeven aan kinderen centraal in een praktijkbijeenkomst met kinderen.
• Je krijgt 6 observatie-opdrachten. Aan de hand van observatieformulieren kijk je naar de les die jouw Praktijkbegeleider geeft. Het achterliggende idee hierbij: je leert veel van het kijken naar hoe anderen lesgeven.
• Je voert 7 lesopdrachten uit bij je vereniging. Dit wil zeggen dat je 7 keer een gedeelte van een les verzorgd. Je Praktijkbegeleider beoordeelt deze lessen.

Tijdens de opleiding krijg je 3 proeven van bekwaamheid (PVB). Dat zijn een soort toetsen.
• PVB 2.1 Geven van lessen
• PVB 2.2 Begeleiden tijdens activiteiten/evenementen
• PVB 2.3 Assisteren tijdens activiteiten
Deze PVB’s zijn onderverdeeld in opdrachten. Het totaal van deze opdrachten heet je portfolio. Dit portfolio geeft je aan het eind van de opleiding recht op het diploma. Natuurlijk moet je voor deze PVB’s een voldoende halen.

Instroomvoorwaarden
 Je kunt deze opleiding volgen als je 14 jaar of ouder bent.

Meer leren?
Wil je graag zelfstandig les gaan geven? Dan kun je met het diploma van de opleiding Gymnastiek Assistent Leider 2 verder leren. Je kunt dan de opleiding Gymnastiek Leider 3 gaan volgen. Hiervoor is de leeftijd van 16 jaar verplicht.

Wat zijn de kosten?
Niet KNGU-leden: € 412,- KNGU-leden: € 206,25

Meer weten of aanmelden?
Wil je meer informatie? Of wil je je aanmelden? Stuur dan een e-mail naar: pmatthijsse@roctilburg.nl


In het kort

Doel assisteren gymnastiekdocent

Studieduur 3 maanden 

Toelating min. 14 jaar.

Kosten € 206,25 incl. studiemateriaal

Startdatum 12 mei 2018